Lastaren används främst till schaktning och lastning
av grus och sten. Och är idealisk för de flesta
entreprenadarbeten. Kranarmen kan göra otympliga,
tunga och långa lyft tex in i din trädgård.