När du vill ha något fraktat från punkt A till B så löser vi oftast det med kort varsel. Det är naturligtvis alltid bättre om Du ringer i god tid så att vi kan planera våra körningar.

Tjustorps Frakt har ett stort kontaktnät med leverantörer av grus, makadam, singel, bergkross och stenmjöl. Vi kör även ut matjord, täckbark, gräsmattor, kullersten, natursten och prydnadssten.